Skip to main content


Dịch vụ chuyển tiền trong nước
Dịch vụ chi trả kiều hối theo yêu...
Dịch vụ nhận tiền/chuyển tiền...

Quý Khách có thể chuyển tiền một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toà...

Khách hàng sử dụng Dịch vụ chi trả kiều hối tại bất kỳ địa điểm nào do...

Là Dịch vụ nhận tiền/chuyển tiền cho các Khách hàng từ khắp nơi trên th...

SMS Banking
Internet Banking
Máy ATM/POS
Dịch vụ Thanh toán tiền điện trên Internet Banking

SMS Banking là một dịch vụ mới và hiện đại của LienVietPostBank cho phé...

Chỉ cần có kết nối Internet, Quý khách có thể sử dụng Sản phẩm dịch vụ...

Hệ thống ATM của LienVietPostBank trên toàn quốc. Ngoài hệ thống này,...