Skip to main content


Chuyển tiền theo Lô
Dịch vụ chuyển tiền trong nước
Dịch vụ chi trả kiều hối theo yêu...
Dịch vụ nhận tiền/chuyển tiền...

Quý Khách có thể chuyển tiền một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toà...

Khách hàng sử dụng Dịch vụ chi trả kiều hối tại bất kỳ địa điểm nào do...

Là Dịch vụ nhận tiền/chuyển tiền cho các Khách hàng từ khắp nơi trên th...

SMEFP III - Nguồn tín dụng lãi suất thấp
Chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất
Sản phẩm Mua nợ
Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ vớ...

Giải pháp hữu hiệu đối với Quý Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển giao dịch...

Cho vay phát triển nông nghiệp, nông nghiệp

Internet Banking
Máy ATM/POS
Thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard
Các điểm ưu đãi MasterCard 2015

Chỉ cần có kết nối Internet, Quý khách có thể sử dụng Sản phẩm dịch vụ...

Hệ thống ATM của LienVietPostBank trên toàn quốc. Ngoài hệ thống này,...

Các điểm ưu đãi MasterCard 2015