Skip to main content


Cho vay chứng minh tài chính
Chuyển tiền theo Lô
Dịch vụ chuyển tiền trong nước
Dịch vụ chi trả kiều hối theo yêu...

Quý Khách có thể chuyển tiền một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toà...

Khách hàng sử dụng Dịch vụ chi trả kiều hối tại bất kỳ địa điểm nào do...

Nhờ thu CAD nhập khẩu
Cho vay chiết khấu giấy tờ có giá
Dịch vụ thu hộ tiền điện
SEMFP III - Nguồn tín dụng lãi suất thấp

Đáp ứng nhu cầu vốn cho KH sở hữu giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toá...

Thanh toán đơn giản cho cuộc sống hiện đại

Đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ vớ...

Máy ATM/POS
Internet Banking
SMS Banking
Dịch vụ Thanh toán tiền điện trên Internet Banking

Hệ thống ATM của LienVietPostBank trên toàn quốc. Ngoài hệ thống này,...

Chỉ cần có kết nối Internet, Quý khách có thể sử dụng Sản phẩm dịch vụ...

SMS Banking là một dịch vụ mới và hiện đại của LienVietPostBank cho phé...