Skip to main content


Chuyển tiền theo Lô
Dịch vụ chuyển tiền trong nước
Dịch vụ chi trả kiều hối theo yêu...
Dịch vụ nhận tiền/chuyển tiền...

Quý Khách có thể chuyển tiền một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toà...

Khách hàng sử dụng Dịch vụ chi trả kiều hối tại bất kỳ địa điểm nào do...

Là Dịch vụ nhận tiền/chuyển tiền cho các Khách hàng từ khắp nơi trên th...

Internet Banking
Thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard
Các điểm ưu đãi MasterCard 2015
Máy ATM/POS

Chỉ cần có kết nối Internet, Quý khách có thể sử dụng Sản phẩm dịch vụ...

Các điểm ưu đãi MasterCard 2015

Hệ thống ATM của LienVietPostBank trên toàn quốc. Ngoài hệ thống này,...