Skip to main content

So sánh sản phẩm tiền gửi

Sản phẩm TÀI KHOẢN LÃI CAO TIẾT KIỆM THƯỜNG TIẾT KIỆM RÚT GỐC LINH HOẠT TIẾT KIỆM THỪA KẾ TIẾT KIỆM KỲ HẠN THÁNG SIÊU NĂNG ĐỘNG TIẾT KIỆM BẬC THANG TIẾT KIỆM BẬC THANG LINH HOẠT TIẾT KIỆM LÃI SUẤT THẢ NỔI LIÊN KẾT TIẾT KIỆM TU NGHIỆP SINH

Sinh lợi tối ưu trên tài khoản thanh toán

Đa dạng lựa chọn gửi tiền

Cơ hội ưu đãi trên từng đồng vốn

Sẵn sàng cho tương lai tươi sáng

Năng động rút tiền, ưu đãi lãi suất

Gửi tiền nhiều lãi suất hấp dẫn

Gửi tiền nhiều, lãi suất bậc thang tdeo thời gian gửi tiền thực tế

Lợi ích đảm bảo trước nhiều biến động thị trường

An tâm đón nhận tiền dự án

Cùng bạn phát triển sự nghiệp
Số tiền gửi tối thiểu
VND
100.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 1.000.000đ 1.000.000đ 100.000.000đ 1.000.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 1.000.000đ
Số tiền gửi tối thiểu
USD
- $100 $500 $100 - $6000 $100 $100 - $100
Kỳ hạn gửi tiền tối thiểu 1 ngày 1 tuần 1 tháng 1 năm Duy nhất kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng 1 tháng 24 tháng 12 tháng 1 tháng 6 tháng
Lãi suất khi duy trì tiền gửi đến hạn Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
Lãi suất khi tất toán tiền gửi trước hạn Lãi suất bậc thang Lãi KKH Lãi KKH cho phần gốc rút trước Lãi KKH 12%/năm cho thời gian thực gửi trên 1 tháng Lãi KKH Lãi KKH Lãi KKH Lãi KKH Lãi KKH
Tái tục gửi tiền - - - -
Phương thức trả lãi Hàng ngày Trả trước
Hàng tháng
Hàng quý
Cuối kỳ
Cuối kỳ Cuối kỳ Cuối kỳ Hàng tháng
Hàng quý
Cuối kỳ
Cuối kỳ Hàng tháng
Cuối kỳ
Hàng tháng
Hàng quý
Cuối kỳ
Cuối kỳ
Điều chỉnh lãi suất Thả nổi Cố định Cố định Thả nổi Cố định Cố định Cố định Thả nổi Cố định Cố định
Dịch vụ
Ngân hàng điện tử
Cầm cố STK -
Xác nhận số dư
Sử dụng thẻ Liên kết Phát triển
Thấu chi - - - - - - - - -