Skip to main content

So sánh sản phẩm tiền vay

  Cho vay mua nhà đất Cho vay tiêu dùng tín chấp Cho vay du học Cho vay mua Thẻ Golf Cho vay mua xe ô tô Cho vay SXKD ngắn hạn Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá Cho vay cầm cố chứng khoán Cho vay
PT nông nghiệp nông thôn

An cư lạc nghiệp

Tận hưởng cuộc sống

Chắp cánh ước mơ

Golf - không chỉ là công việc

Cuộc sống tiện nghi

Làm giàu không khó

Chủ động tài chính

Linh hoạt kinh doanh

Tiếp sức nhà Nông
TSBĐ    
(không bắt buộc)
 
(không bắt buộc)
 
(không bắt buộc)
Khoản vay tối đa 70%
Giá trị TSBĐ
500 triệu VND 100%
Chi phí du học
100%
Giá trị Thẻ Golf
100%
Giá trị xe mua
Chi tiết 95%
Giá trị thanh toán GTCG
Chi tiết Chi tiết
Thời hạn vay tối đa 240 tháng 36 tháng 60 tháng 60 tháng 60 tháng 12 tháng Chi tiết 06 tháng 60 tháng
Lãi tính theo dư nợ thực tế  
Trả gốc cuối kỳ          
Tất toán trước hạn
Hỗ trợ KH Tư vấn

Đăng ký
 
Ước tính

Tư vấn

Đăng ký
Ước tính 

Tư vấn

Đăng ký
Ước tính 

Tư vấn

Đăng ký
Ước tính 

Tư vấn

Đăng ký
Ước tính 

Tư vấn

Đăng ký
Ước tính 

Tư vấn

Đăng ký
Ước tính 

Tư vấn

Đăng ký
Ước tính 

Tư vấn

Đăng ký
Ước tính 

Sản phẩm cùng loại Cho vay
mua nhà đất
thế chấp
bằng nhà
đất hình thành từ vốn vay
Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm       Cho vay SXKD trả góp Cho vay Chiết khấu Giấy tờ có giá Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán