Skip to main content

Liên kết Tiết kiệm

Đối tượng

Sản phẩm Liên kết Tiết kiệm dành cho đối tượng là các Khách hàng Cá nhân được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng từ các dự án do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đặc điểm

  • Loại tiền áp dụng: VND.
  • Số dư tối thiểu: 5.000.000 VND
  • Kỳ hạn: Theo cam kết của Khách hàng khi gửi tiền tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (theo ngày, tháng, hoặc năm) hoặc không kỳ hạn.
  • Lãi suất: Được giữ nguyên trong suốt thời gian cam kết và được quy định trong từng thời kỳ.
  • Tất toán trước hạn: Nếu thời gian gửi đạt 2/3 kỳ hạn trở lên thì tính lãi suất của kỳ hạn thấp hơn liền kề.
  • Thời gian gửi nhỏ hơn 2/3 kỳ hạn áp dụng lãi không kỳ hạn.

Tiện ích

  • Khách hàng được hưởng lãi suất cao hơn bình thường đối với số tiền của mình.
  • Có thể hưởng tiền giải phóng mặt bằng trực tiếp chuyển về tài khoản tại LienVietPostBank mà không tốn công sức, đảm bảo an toàn.
  • Kỳ hạn linh hoạt, Khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với kế hoạch sử dụng tiền của mình.

Hồ sơ

Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.