Skip to main content

Tiết kiệm dành cho tu nghiệp sinh

“Tiết kiệm dành cho tu nghiệp sinh” là Sản phẩm tiết kiệm nhằm phục vụ các đối tượng Khách hàng Cá nhân được các Tổ chức, Doanh nghiệp  có chức năng đưa người đi tu nghiệp, học tập, thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài. Sổ/Thẻ tiết kiệm (Sổ tiết kiệm) của Tu nghiệp sinh sẽ được ký quỹ tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để bảo đảm cho nghĩa vụ của Tu nghiệp sinh đối với Doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng

  • Cá nhân được các Tổ chức, Doanh nghiệp có chức năng đưa đi tu nghiệp, học tập và thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài.
  • Không áp dụng với người lao động đi làm việc có kỳ hạn tại nước ngoài theo quy định của Chính phủ, bộ lao động thương binh và xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền áp dụng: VND, USD và các loại ngoại tệ khác theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong từng thời kỳ.
  • Số dư tối thiểu: Tùy theo mức tiền Tu nghiệp sinh phải ký quỹ với Doanh nghiệp nhưng không thấp hơn 500.000VND hoặc 50 USD
  • Không hạn chế số dư tối đa.
  • Kỳ hạn áp dụng: 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng.
  • Lãi suất áp dụng: Bằng 98% lãi suất tiết kiệm thường kỳ hạn tương đương tại thời điểm mở sổ.
  • Tất toán: Nếu tất toán trước hạn, Khách hàng được áp dụng lãi suất kỳ hạn thấp hơn liền kề với số ngày được làm tròn tháng, số ngày lẻ còn lại được hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Tiện ích

  • Lãi suất cạnh tranh.
  • Thủ tục đơn giản, thuận tiện.

Hồ sơ

Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.