Skip to main content

Tiền gửi tiết kiệm thường

Khách hàng được chủ động cam kết với LienVietPostBank trong việc chọn lựa số tiền, loại tiền, kỳ hạn gửi và lãi suất trong suốt thời gian gửi tiền.

Đối tượng

Khách hàng là cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Đặc điểm

 • Loại tiền: VND và USD và Ngoại tệ khác theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ.
 • Số dư tối thiểu:
Đối với VND: 500.000 VND.
Đối với USD: 50 USD.
Ngoại tệ khác: Theo quy định của LienVietPostBank.
 • Kỳ hạn: Kỳ hạn được xác định theo tuần, tháng hoặc năm nhưng tối đa không quá 60 tháng.
 • Lãi suất: Theo từng kỳ hạn và loại tiền tương ứng được công bố trong từng thời kỳ.
 • Hình thức trả lãi:
  Khách hàng có thể sử dụng 1 trong 2 hình thức trả lãi: trả lãi sau và trả lãi định kỳ.
 • Tất toán Sổ tiết kiệm: Khách hàng được phép tất toán bất kỳ thời gian nào, tuy nhiên nếu tất toán trước hạn thì Khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn công bố tại thời điểm mở sổ. Đến hạn Khách hàng không tới lĩnh, LienVietPostBank sẽ chuyển toàn bộ gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương đương.
 • Có thể dùng Sổ tiết kiệm làm tài sản đảm bảo.

Tiện ích

 • Thủ tục nhanh gọn.
 • Nhiều loại kỳ hạn và loại tiền gửi.
 • Lãi suất và phí giao dịch cạnh tranh.

Hồ sơ

Khách hàng chỉ cần có Chứng minh nhân dân và hoàn thành một số thủ tục nhanh gọn tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của LienVietPostBank là có thể tham gia Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại LienVietPostBank.

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.