Skip to main content

Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá

Quý khách đang cần vốn? "Quý khách vẫn muốn sở hữu Giấy tờ có giá & không muốn ảnh hưởng đến lãi thực hưởng ghi trên Giấy tờ có giá" chưa đến thời điểm đáo hạn?

Đối tượng

Cá nhân có đủ năng lực hành vi và năng lực dân sự theo quy định của Pháp luật.

Đặc điểm

 • Thời gian cho vay:
  • Tối đa bằng thời hạn còn hiệu lực thanh toán, hoặc;
  • Tối đa bằng thời hạn còn lại của Giấy tờ có giá, tính đến ngày đáo hạn.
 • Đồng tiền vay: VND.
 • Mức cho vay:
  • Tối đa không quá 90% giá trị thanh toán của Giấy tờ có giá do các Tổ chức khác phát hành, hoặc;
  • Tối đa không quá 95% giá trị thanh toán của Giấy tờ có giá do LienVietPostBank phát hành
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ.

Tiện ích

 • Danh mục Giấy tờ cho giá do LienVietPostBank nhận cầm cố đa dạng.
 • Đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho Khách hàng.
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình.
 • Lãi suất và phí cạnh tranh.

Điều kiện vay vốn

 • Đối với Khách hàng:
  • Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
  • Có khả năng tài chính bảo đảm trả nợ vay trong thời hạn cam kết.
  • Có phương án sử dụng vốn hiệu quả
 • Đối với Giấy tờ có giá cầm cố:
  • Có nguồn gốc rõ ràng, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị phong tỏa.
  • Phải được Đơn vị phát hành xác nhận phong tỏa.

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của LienVietPostBank).
 • Tài liệu về Phương án vay vốn hiệu quả.
 • Hồ sơ tài chính.
 • Hồ sơ về Giấy tờ có giá:
  • Bản chính Giấy tờ có giá.
  •  

   Giấy tờ chứng minh nguồn gốc, quyền sở hữu hợp pháp Giấy tờ có giá (nếu có).

 • Hồ sơ Khách hàng:
  • CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn/Xác nhận độc thân… của người vay, người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có).
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Giấy phép hành nghề, Biên lai thuế...

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.