Skip to main content

Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đáp ứng nhu cầu vốn trong sản xuất nông nghiệp của Khách hàng.

Đối tượng

 • Cá nhân, Chủ hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;
 • Chủ hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn;
 • Chủ trang trại;
 • Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;
 • Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn; 
 • Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp.

Đặc điểm

 • Thời hạn vay: Linh hoạt theo nhu cầu vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời gian thu hồi vốn của khách hàng
 • Loại tiền cho vay: VND
 • Mức cho vay: Tối đa 80% tổng nhu cầu vốn đối với cho vay có TSBĐ và 60% tổng nhu cầu vốn dối với cho vay không có TSBĐ; Đối với KH có hộ khẩu thường trú/ tạm trú dài hạn (KT3) tại địa bàn nông thôn được vay tiêu dùng với mức vay tiêu dùng tối đa 50 triệu đồng
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ
 • Phương thức trả nợ
  • Với các khoản cấp tín dụng ngắn hạn: Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng hoặc cuối kỳ;
  • Với các khoản cấp tín dụng trung, dài hạn: Tối đa không quá 12 tháng/lần.
 • Thỏa mãn các điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Tiện ích sản phẩm

 • Đáp ứng nhu cầu về vốn nhanh chóng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp nông thôn 
 • Lãi suất cạnh tranh, minh bạch 
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng phù hợp với nhu cầu của khách hàng
 • Được nhân viên ngân hàng Bưu điện Liên Việt tư vấn tận tình, chuyên nghiệp 

Điều kiện & Hồ sơ vay vốn

 • Có địa điểm kinh doanh hoặc hộ khẩu thường trú/sổ tạm trú thuộc địa bàn cho vay thuộc địa bàn cho vay  
 • Có dự án/phương án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả khả thi
 • Đối với trường hợp cho vay không TSBĐ, Khách hàng phải nộp cho Ngân hàng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chính Khách hàng vay vốn (GCN QSDĐ) bản chính (đối với các đối tượng được cấp GCN QSDĐ) hoặc Giấy xác nhận chưa được cấp GCN QSDĐ và đất không có tranh chấp do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi Khách hàng có đất nhưng chưa được cấp GCN QSDĐ xác nhận 01 bản duy nhất.
 • Thỏa mãn các điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Giấy đề nghị vay vốn (<=50tr)
 • Giấy đề nghị vay vốn (>50tr)
 • Giấy đề nghị cho vay lưu vụ

Liên hệ

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về Sản phẩm, vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc.