Skip to main content

Dịch vụ chuyền tiền ra nước ngoài

Là Sản phẩm phục vụ Quý Khách có nhu cầu mua, chuyển, xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài. Quý Khách có thể chuyển tiền đến bất cứ Ngân hàng nào ở nước ngoài một cách nhanh chóng và an toàn thông qua "Hệ thống chuyển tiền quốc tế".

Đối tượng

Là Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam có nhu cầu và mục đích sử dụng ngoại tệ hợp pháp.

Đặc điểm

 • Đối tượng sử dụng: Cho bản thân hoặc cho thân nhân.
 • Mục đích: Khách hàng có ngoại tệ (hoặc mua của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) để chuyển hoặc mang ra nước ngoài cho các mục đích như:
  Chi phí cho việc học tập, chữa bệnh.
  Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.
  Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài.
  Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài.
  Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài.
  Đi định cư ở nước ngoài.
  Các mục đích chuyển tiền vãng lai một chiều khác.
 • Khác hàng có ngoại tệ từ các nguồn sau khi mang ngoại tệ ra nước ngoài (cho các mục đích trên) vượt mức khai báo hải quan có thể yêu cầu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt xác nhận: Ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi của Khách hàng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; Ngoại tệ gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; Ngoại tệ tự cất giữ của Khách hàng; Ngoại tệ do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt bán cho Khách hàng.
 • Hồ sơ giấy tờ chứng minh mục đích đơn giản, thuận tiện.
 • Loại tiền: USD và các loại ngoại tệ khác.
 • Phí: Quý Khách tham khảo Biểu phí hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Tỷ giá: Quý khách tham khảo Tỷ giá của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.