Skip to main content

Gói Tài khoản lưỡng tính – thấu chi có tài sản bảo đảm

Đối tượng

Là cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự.
 

Đặc điểm sản phẩm

 • Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Mức cho vay tối đa:
  • Trường hợp TSBĐ là 100% Giấy tờ có giá, sổ/thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi: tối đa 100% Giá trị định giá TSBĐ;
  • Trường hợp TSBĐ khác: Tối đa bằng 12 lần tính trên Thu nhập thường xuyên của Khách hàng nhưng không thấp hơn 10 triệu đồng và không vượt quá 400 triệu đồng.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ
 • Tài sản bảo đảm: 
  • Giấy tờ có giá, sổ/thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi.
  • Bất động sản, phương tiện vận tải.
 

Tiện ích sản phẩm

 • Linh hoạt trong việc sử dụng vốn phục vụ các mục đích tiêu dùng hợp pháp của Khách hàng.
 • Lãi suất và phí cạnh tranh
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Được nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tư vấn về các dịch vụ và thông tin hữu ích
 • Video giới thiệu sản phẩm: https://www.youtube.com/watch?v=60_-MqwsY1E

Điều kiện vay vốn
 

 • Có tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng; 
 • Thỏa mãn các yêu cầu khác của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.