Skip to main content

Tiết kiệm đa kỳ hạn

Đối tượng áp dụng

   Khách hàng hàng cá nhân 

Tiện ích sản phẩm

 • Chủ động kế hoạch tài chính 
 • Tối ưu lãi suất với kỳ hạn tổng dài
 • Linh hoạt tất toán tại nhiều kỳ hạn thành phần

Đặc điểm

 • Loại tiền áp dụng: VNĐ/USD
 • Số tiền gốc tối thiểu: 10.000.000 VNĐ/ 1.000 USD
 • Số tiền tối thiểu duy trì đến ngày đáo hạn của kỳ hạn tổng: 5.000.000 VNĐ/ 500 USD
 • Kỳ hạn gửi:
  • Kỳ hạn tổng: 6,9,12,15,18, 24, 36 tháng
  • Kỳ hạn thành phần: không giới hạn số lượng đăng ký
 • Lãi suất hấp dẫn:
  • Số tiền tất toán tại kỳ hạn thành phần: Hưởng mức lãi suất ưu đãi cho số tiền đăng ký
  • Số tiền duy trì đến ngày đáo hạn: Hưởng mức lãi suất của kỳ hạn tổng

Danh mục hồ sơ

 • CMND/ hộ chiếu/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương còn hiệu lực
 • Mẫu giấy gửi tiền tiết kiệm 
 • Giấy đăng ký kỳ hạn thành phần 
 • Các biểu mẫu khác theo quy định của Ngân hàng

Liên hệ

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về Sản phẩm, vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng giao dich Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc.