Skip to main content

Gói Tài khoản lưỡng tính - Thấu chi không tài sản bảo đảm

 

Đối tượng

Khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, nhân viên (CBNV) của các Tổ chức, Doanh nghiệp; lực lượng vũ trang; cán bộ, nhân viên Ngân hàng và thân nhân của cán bộ, nhân viên Ngân hàng.
 

Đặc điểm sản phẩm

 • Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Mức cho vay tối đa: 
  • 5 tháng lương và không vượt quá 200 triệu đối với Khách hàng trả lương qua tài khoản Ngân hàng
  • 3 tháng lương và không vượt quá 100 triệu đồng đối với các trường hợp còn lại.
 • Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ
 • Tài sản bảo đảm: Không yêu cầu.

Tiện ích sản phẩm

 • Linh hoạt trong việc sử dụng vốn phục vụ các mục đích tiêu dùng hợp pháp của Khách hàng.
 • Lãi suất và phí cạnh tranh
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Được nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tư vấn về các dịch vụ và thông tin hữu ích

Điều kiện vay vốn

  •  Có Hộ khẩu thường trú hoặc Tạm trú dài hạn (KT3) tại địa bàn hành chính tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cùng địa bàn với ĐVKD cho vay và địa bàn hành chính cấp huyện giáp ranh.
  • Không phát sinh nợ từ nhóm 2 trở lên tại Ngân hàng và các Tổ chức Tín dụng khác trong vòng 06 tháng 
  • Thỏa mãn các yêu cầu khác của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Video giới thiệu sản phẩm

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.