Skip to main content

Tín Dụng Mắc-ca

Đối tượng

 • Khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh
 • Khách hàng là các tổ chức kinh tế 

Đặc điểm sản phẩm

 • Loại tiền cho vay: đồng Việt Nam (VND)
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng
 • Phương thức cho vay: Từng lần hoặc hạn mức 
 • Hình thức cho vay đa dạng: Cho vay có TSBĐ và không có TSBĐ
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  • Đối với khoản vay ngắn hạn: Gốc, lãi trả hàng Tháng, hàng Quý hoặc cuối Kì
  • Đối với khoản vay trung, dài hạn: Gốc, lãi định kỳ nhưng tối đa không quá 12 tháng/kỳ hoặc thời điểm trả nợ phù hợp với vụ mùa thu hoạch, thời gian tiêu thụ sản phẩm cây Mắc-ca 

Tiện ích sản phẩm

 • Tỷ lệ cho vay đến 100% nhu cầu vốn 
 • Thời gian cho vay lên đến 15 năm
 • Ân hạn nợ gốc, lãi lên đến 60 tháng 
 • Miễn phí bảo hiểm tín dụng đối với các khách hàng thuộc Hiệp hội Mắc-ca
 • Ưu đãi cho vay hoàn toàn đối với khách hàng nhận chuyển nhượng đất để trông cây Mắc-ca hoặc hoàn vốn đầu tư trồng, chăm sóc cây Mắc ca 

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.