Skip to main content

Dịch vụ xác nhận L/C

 • Bộ chứng từ theo L/C:
  1. LienVietPostBank tiếp nhận bộ chứng từ và gửi đi, kiểm tra chứng từ và lưu ý Khách hàng về các sửa đổi cần thiết (thanh toán theo L/C);
  2. Trường hợp không chiết khấu: LienVietPostBank lập lệnh đòi tiền theo qui định của L/C và ghi có vào TK của Khách hàng ngay khi được NH nước ngoài thanh toán;
  3. Trường hợp chiết khấu: LienVietPostBank ghi có vào TK của Khách hàng theo đúng thỏa thuận chiết khấu.
 • Bộ chứng từ nhờ thu:
  LienVietPostBank tiếp nhận bộ chứng từ, lập lệnh đòi tiền và gửi đi theo đúng chỉ thị của Khách hàng, ghi có vào TK của Khách hàng ngay khi được NH nước ngoài thanh toán.
   

Khách hàng

Các Doanh nghiệp xuất khẩu

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

 • LienVietPostBank kiểm tra bộ chứng từ, lưu ý Khách hàng về các sai sót và gợi ý sửa đổi (nếu có);
 • Hỗ trợ Quý khách theo dõi hành trình của bộ chứng từ;.
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện trực tiếp giữa NH nước ngoài với LienVietPostBank hoặc qua NH trung gian với số lượng ít nhất, nhờ đó giúp Khách hàng thu hồi tiền hàng trong thời gian ngắn nhất với mức phí hợp lý;
 • LienVietPostBank hỗ trợ Khách hàng tra soát, đàm phán với NH nước ngòai khi thanh toán gặp trục trặc (bộ chứng từ thất lạc, bị tuyên bố có sai sót,…).

Để sử dụng sản phẩm

 • Khách hàng yêu cầu đối tác NK phát hành L/C trong đó LienVietPostBank là NH được chỉ định (available with LienVietPostBank) hoặc có thể thanh toán tại bất kỳ NH nào (available with anybank). Trường hợp L/C chỉ định một NH cụ thể khác LienVietPostBank, LienVietPostBank chỉ thực hiện tiếp nhận bộ chứng từ và gửi đi, được miễn trách kiểm tra chứng từ;
 • Khách hàng xuất trình bộ chứng từ trong thời hạn quy định của L/C. Nếu L/C không có quy định, thời hạn này được hiểu là 21 ngày kể từ ngày giao hàng. Khách hàng nên xuất trình trước khi hết hạn để có thời gian kiểm tra và sửa chữa sai sót;
 • Trường hợp bộ chứng từ nhờ thu: Khách hàng xuất trình bộ chứng từ tại LienVietPostBank, lập yêu cầu nhờ thu đúng quy định (theo mẫu của LienVietPostBank)

Biếu phí áp dụng

 • Theo biểu phí hiện hành của LienVietPostBank

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.