Skip to main content
Thanh toán hàng nhập khẩu

Cung cấp các dịch vụ tài trợ và thanh toán đa dạng cho nhà nhập khẩu.

Nhờ thu séc

Dịch vụ tốt nhất với công cụ thanh toán an toàn, hiệu quả.

Thanh toán hàng xuất khẩu

Giúp bạn hàng của Doanh nghiệp yên tâm với các khoản thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Xác nhận Thư tín dụng

Tận hưởng sự an tâm từ cam kết của LienVietBank.