Skip to main content

Dịch vụ nhờ thu Séc nước ngoài

LienVietPostBank cung cấp dịch vụ nhờ thu séc với ngân hàng nước ngoài.

Khách hàng

Các doanh nghiệp được thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng séc.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

  • Khách hàng là cá nhân, tổ chức có thể xuất trình séc để nhờ thu tại bất kỳ chi nhánh nào của LienVietPostBank trong cả nước.
  • Khách hàng là Tổ chức Tín dụng có thể xuất trình séc để nhờ thu tại bất kỳ chi nhánh nào của LienVietPostBank trong cả nước hoặc gửi đến qua đường văn thư.
  • LienVietPostBank ký kết các hợp đồng, thoả thuận nhờ thu séc với nhiều Ngân hàng Đại lý trên thế giới, đảm bảo séc được tập trung gửi đi nhờ thu liên tục, số tiền của séc được thanh toán trong thời gian sớm nhất.
  • LienVietPostBank chủ động liên hệ với tổ chức thanh toán để đảm bảo cập nhật với Khách hàng tình trạng của séc trong thời gian sớm nhất.

Để sử dụng sản phẩm

Quý Khách hàng cần xuất trình:

  • Giấy yêu cầu nhờ thu đối với Khách hàng là tổ chức (tải về ở phần biểu mẫu)
  • Thư nhờ thu đối với Khách hàng là Tổ chức tín dụng (tải về ở phần biểu mẫu)

Biếu phí áp dụng

Theo biểu phí hiện hành của LienVietPostBank

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.