Skip to main content

Chuyển tiền theo Lô

"Chuyển tiền theo lô" là dịch vụ chuyển tiền đồng loạt đến nhiều người hưởng khác nhau tại nhiều ngân hàng khác nhau chỉ với một ủy nhiệm chi từ khách hàng cho các mục đích: Thanh toán lương, chi trả hoa hồng, tiền nhuận bút, phí dịch vụ…

Đối tượng

 • Cá nhân có đủ điều kiện về năng lực Pháp luật dân sự.
 • Các tổ chức, Doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Đăc điểm

 • Chuyển tiền đến hàng loạt người nhận tiền có tài khoản mở tại nhiều ngân hàng khác nhau, ngoài hệ thống LienVietPostBank
 • Không giới hạn số lượng người nhận tiền trong một lần giao dịch.
 • LienVietPostBank thực hiện lệnh chuyển tiền theo lô thông qua ủy nhiệm chi từ khách hàng
 • Loại tiền giao dịch: VND
 • Thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người hưởng tại các Ngân hàng khác nhau trên mọi tỉnh thành phố với một mức phí chuyển tiền duy nhất

Tiện ích sản phẩm

 • Thủ tục đăng ký đơn giản

 • Pdịch vụ ưu đãi so với các dịch vụ chuyển tiền thông thường
 • Không giới hạn số lượng người hưởng trong một lần giao dịch
 • Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác, an toàn, đúng hạn
 • Giảm chi phí nhân sự, phương tiện làm việc
 • Nâng cao hiệu quả quản lý tiền mặt của Khách hàng
 • Bảo mật thông tin của người hưởng

Biểu phí

 •  Theo biểu phí hiện hành của LienVietPostBank

Thủ tục đăng ký

 • Theo Mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 57 77 58 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.