Skip to main content

Dịch vụ giữ hộ tài sản

LàSản phẩm Dịch vụ mà Ngân hàng Bưu điện Liên Việt "Nhận cất giữ và bảo quản các loại tài sản" là: Tài sản quý; giấy tờ có giá trị; các tài liệu quan trọng và các loại tài sản khác từ Khách hàng nhằm mục đích đảm bảo an toàn và bí mật thông tin đối với Khách hàng.

Các loại tài sản có thể gửi tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

  • Tài sản quý như: Vàng, bạc, đá quý… và các loại tài sản có giá trị cao khác.
  • Giấy tờ có giá như: Cổ phiếu, Trái phiếu, Tín phiếu, Kỳ phiếu, Sổ tiết kiệm… và các giấy tờ có giá khác theo quy định của Pháp luật.
  • Tài liệu quan trọng như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sổ đỏ, Hợp đồng, Gia phả…

Điều kiện đối với tài sản giữ hộ

  • Tài sản nhận giữ hộ không phải là các tài sản: Dễ cháy nổ, đổ vỡ, các hóa chất độc hại, hàng quốc cấm, các mặt hàng biến đổi chất lượng, số lượng qua thời gian và các loại tài sản khác bị Pháp luật cấm giao dịch, mua bán, chuyển nhượng, tàng trữ…
  • Tài sản nhận giữ hộ không yêu cầu điều kiện cất giữ, bảo quản đặc biệt.
  • Đối với các tài sản nhận giữ hộ là tài sản quý phải có Giấy tờ độc lập kèm theo tài sản (Giấy tờ chứng minh nguồn gốc và chứng nhận về giá trị của tài sản quý).

Thời hạn giữ hộ tài sản

Thời gian gửi được tính tròn tháng, năm. (Ví dụ: số ngày gửi nhỏ hơn hoặc bằng 30 ngày được tính là một tháng, cứ 12 tháng kể cả làm tròn được tính là một năm).

Phí dịch vụ

Theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.