Skip to main content

Rút gốc linh hoạt - Lãi suất kỳ hạn

Sản phẩm tiền gửi "Rút gốc linh hoạt – Lãi suất kỳ hạn" của LienVietPostBank cho phép Quý Doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động rút gốc một hay nhiều lần theo nhu cầu nhưng vẫn được hưởng lãi suất hấp dẫn theo quy định. Với sản phẩm tiền gửi “Rút gốc linh hoạt – Lãi suất kỳ hạn”, LienVietPostBank sẽ là nơi chọn lựa đầu tư an toàn và hiệu quả nhất đối với Quý Doanh nghiệp trong trường hợp Quý Doanh nghiệp chưa rõ kế hoạch sử dụng vốn.

Đặc điểm

 • Loại tiền áp dụng: VND.
 • Lãi suất áp dụng: Theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ
 • Khách hàng rút gốc trước hạn được tính lãi không kỳ hạn trên phần gốc rút ra và không ảnh hưởng đến kỳ hạn và gốc còn lại.
 • Kỳ hạn: Theo kỳ hạn của tiền gửi thông thường của LienVietPostBank.

Tiện ích

 • Được linh động rút một phần gốc khi có sự vụ nảy sinh mà vẫn giữ được lãi suất cao đối với phần gốc còn lại.

 • Được lựa chọn các kỳ hạn gửi tiền đa dạng.
 • Được hưởng lãi suất của kỳ hạn ghi trên hợp đồng tiền gửi đối với số tiền gốc chưa rút ra khi đáo hạn.
 • Được tự động tái tục gốc khi đáo hạn.

Thủ tục

 • Hồ sơ mở Tài khoản.
 • Hợp đồng “Rút gốc linh hoạt - Lãi suất kỳ hạn”.
 • Các mẫu biểu khác theo quy định.

Đối tượng

Tổ chức, Doanh nghiệp được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu tham gia gửi tiền “Rút gốc linh hoạt - Lãi tích lũy”.

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.