Skip to main content

Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá

 Quý khách đang cần vốn và đang sở hữu Giấy tờ có giá chưa đến hạn? "Quý khách vẫn muốn sở hữu & không muốn ảnh hưởng đến lãi thực hưởng ghi trên Giấy tờ có giá"?

Đối tượng

 • Tất cả Khách hàng có nhu cầu vay vốn.

Đặc điểm

 • Thời gian cho vay:
  • Tối đa bằng thời hạn còn hiệu lực thanh toán, hoặc;
  • Tối đa bằng thời hạn còn lại của Giấy tờ có giá, tính đến ngày đáo hạn.
 • Đồng tiền vay: VND và USD.
 • Mức cho vay:
  • Tối đa không quá 90% giá trị thanh toán của Giấy tờ có giá do các Tổ chức khác phát hành, hoặc;
  • Tối đa không quá 95% giá trị thanh toán của Giấy tờ có giá do LienVietPostBank phát hành
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ.

Tiện ích

 • Danh mục Giấy tờ cho giá do LienVietPostBank nhận cầm cố đa dạng.
 • Đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho Khách hàng.
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình.
 • Lãi suất và phí cạnh tranh

Điều kiện vay vốn

 • Đối với Khách hàng:
  • Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
  • Có khả năng tài chính bảo đảm trả nợ vay trong thời hạn cam kết.
  • Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của Pháp luật.
 • Đối với Giấy tờ có giá cầm cố:
  • Có nguồn gốc rõ ràng, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị phong tỏa …
  • Nếu Giấy tờ có giá thuộc sở hữu chung của nhiều người, thì phải có Giấy ủy quyền của tất cả các đồng sở hữu cho LienVietPostBank được quyền lĩnh tiền, chuyển nhượng… trong trường hợp Khách hàng không thanh toán được nợ.
  • Phải được Đơn vị phát hành xác nhận phong tỏa.

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của LienVietPostBank).
 • Tài liệu về Phương án, Dự án vay vốn hiệu quả.
 • Hồ sơ tài chính.
 • Hồ sơ về Giấy tờ có giá:
  • Bản chính giấy tờ có giá
  • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc, quyền sở hữu hợp pháp Giấy tờ có giá (nếu có).
 • Hồ sơ Khách hàng
  •  Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền còn hiệu lực của người đại diện Doanh nghiệp.
  • Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác chứng minh cho việc thành lập và hoạt động hợp pháp của Doanh nghiệp.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.