Skip to main content

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cung cấp giải pháp hữu hiệu đối với "Quý Doanh nghiệp cần dòng vốn lưu động ổn định" cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiện ích

 • Hỗ trợ tài chính kịp thời, không gián đoạn, giúp Doanh nghiệp có thể chủ động và thực hiện tốt kế hoạch tài chính ngắn hạn.
 • Tư vấn cho Quý Doanh nghiệp về quản lý khả năng thanh khoản.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Giá trị hạn mức hợp lý, phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh  doanh của Quý Doanh nghiệp.
 • Tài sản bảo đảm tiền vay linh hoạt.
 • Lãi suất và phí cạnh tranh.

Đặc điểm

 • Bao gồm nhiều hạn mức thành phần: cho vay, bảo lãnh, tài trợ thương mại
 • Thời hạn cho vay phù hợp chu kỳ sản xuất kinh doanh của Khách hàng nhưng tối đa không quá 12 tháng, được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế nếu KH mở rộng quy mô SXKD...

Đối tượng và điều kiện vay vốn

 • Doanh nghiệp có giao dịch tín dụng thường xuyên và uy tín với LienVietPostBank hoặc Doanh nghiệp có tiềm năng và triển vọng phát triển tốt.
 • Có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tăng trưởng.
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả, khả năng quay vòng vốn bảo đảm khả năng trả nợ.
 • Lĩnh vực sản xuất kinh doanh không có dấu hiệu hay bị ảnh hưởng biến động xấu trong ngắn hạn.

Hồ sơ

-  Hồ sơ pháp lý (cho lần giao dịch đầu tiên).
-  Hồ sơ tài chính (với mức ký quỹ dưới 100%).

Hồ sơ tài sản đảm bảo.
Hồ sơ chứng minh lịch sử và năng lực hoạt động.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.