Skip to main content

Gói sản phẩm Quỹ bảo trì đường bộ

Là hình thức cấp tín dụng đối với Khách hàng là Nhà thầu thi công Công trình/Dự án đầu tư xây dựng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất,…Công trình/Dự án đường bộ với nguồn thanh toán từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Đối tượng

 • Doanh nghiệp là Nhà thầu thi công Công trình/Dự án đầu tư xây dựng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất,…Công trình/Dự án đường bộ với nguồn thanh toán từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Đặc điểm

 • Đối với việc phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tạm ứng, bảo lãnh bảo hành: Ngân hàng xem xét phát hành bảo lãnh không có Tài sản bảo đảm hoặc đảm bảo bằng tài sản của bên thứ ba.
 • Tài sản bảo đảm đối với bảo lãnh thanh toán (chờ quyết toán): Yêu cầu ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh.
 • Đối với cho vay: Ngân hàng xem xét cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu/Quyền đòi nợ từ hợp đồng thi công tối đa đến 70% giá trị khỏan phải thu hình thành trong tương lai còn lại.
 • Loại tiền cấp tín dụng: VND.
 • Phương thức cấp tín dụng: Từng lần/Hạn mức.
 • Thời hạn cho vay: Không quá 12 tháng.
 • Phương thức trả nợ:
  • Gốc: Định kỳ/cuối kỳ.
  • Lãi: Hàng tháng/quý.

Tiện ích

 • Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình thi công Công trình/Dự án có nguồn thanh toán từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương
 • Ưu đãi về Tỷ lệ cho vay, Tài sản bảo đảm cho khoản vay, bảo lãnh.
 • Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với nguồn tiền thanh toán của Công trình/Dự án.

Hồ sơ

 • Hồ sơ vay vốn: Theo quy định hiện hành của LienVietPostBank.

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.