Skip to main content
LienVietPostBank Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 đường Tam Thanh, Phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn.
Tel: 0253 866 868
Fax: 0253 711 555