Skip to main content

ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

 Điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã được NHNN chấp thuận theo văn bản số 8709/NHNN-TTGSNH ngày 09/11/2011.

Xem chi tiết tại đây