Skip to main content

Tuyển dụng

Câu hỏi trong mục Tuyển dụng

10. Trường hợp tôi có một môn thi không đạt, trong khi các môn còn lại đều có điểm rất cao, thì tôi có được dự vòng phỏng vấn không?

Tiêu đề câu hỏi

Trường hợp tôi có một môn thi không đạt, trong khi các môn còn lại đều có điểm rất cao, thì tôi có được dự vòng phỏng vấn không?

9. Nộp hồ sơ xin việc và thi tuyển có phải mất chi phí không?

Tiêu đề câu hỏi

Nộp hồ sơ xin việc và thi tuyển có phải mất chi phí không?

LienVietBank có khuyến khích sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên mới tốt nghiệp không?

Tiêu đề câu hỏi

LienVietPostBank có khuyến khích sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên mới tốt nghiệp không?

7. Mẫu đơn dự tuyển của LienVietBank có yêu cầu ghi rõ kinh nghiệm làm việc tại cơ quan cũ, đối với những ứng viên không có kinh nghiệm thì sử dụng mẫu này như thế nào?

Tiêu đề câu hỏi

Mẫu đơn dự tuyển của LienVietBank có yêu cầu ghi rõ kinh nghiệm làm việc tại cơ quan cũ, đối với những ứng viên không có kinh nghiệm thì sử dụng mẫu này như thế nào?

Liên hệ thuận tiện nhất theo cách nào?

Tiêu đề câu hỏi

Liên hệ thuận tiện nhất theo cách nào?

Trình tự tuyển dụng của Ngân hàng.

Tiêu đề câu hỏi

Trình tự tuyển dụng của Ngân hàng.

Thời gian thẩm định hồ sơ và thông báo thi tuyển?

Tiêu đề câu hỏi

Thời gian thẩm định hồ sơ và thông báo thi tuyển?

Đăng ký ứng tuyển như thế nào?

Tiêu đề câu hỏi

Đăng ký ứng tuyển như thế nào?

2. Hồ sơ có được hoàn trả lại trong trường hợp không trúng tuyển không?