Skip to main content

TS. NGUYỄN ĐỨC HƯỞNG
Sau hơn nửa năm, việc thực hiện trần lãi suất huy động USD 0%/năm đã đạt được kết quả đáng khích lệ, hoàn thành tốt sứ mệnh hạn chế sự găm giữ ngoại tệ, ổn định tỷ giá, bảo vệ vị thế VND và góp phần giúp gia tăng dự trữ ngoại hối.