Skip to main content

01-03-2018: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Thanh Hóa

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu giữ phải đăng tin công khai trên Website LienVietPostBank, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo sẽ tiến hành thu giữ 02 tài sản là bất động sản của 02 Khách hàng phát sinh nợ quá hạn tại Chi nhánh. Cụ thể như sau:

1. Khách hàng Hoàng Quốc Tuấn:
- Tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Phố 4, P. Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 731560 do UBND thành phố Thanh Hóa cấp ngày 28/10/2015, số vào sổ CH03190/9653/QĐ-UBND, thuộc quyền sở hữu của ông Hoàng Quốc Tuấn.
- Thời gian thu giữ dự kiến: sau ngày 01/03/2018.
- Địa điểm thu giữ: Phố 4, P. Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 Lý do thu giữ : Do Khách hàng vay vốn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sàn bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay.

2. Khách hàng Nguyễn Thị Xuân:
- Tài sản: Quyền sử dụng đất tại Tiểu khu Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 917530 do UBND huyện Hoằng Hóa cấp ngày 05/04/2004, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00245 QSDĐ/UB/HH, thuộc quyền sở hữu của ông Chu Thế Điền và bà Nguyễn Thị Xuân.
- Thời gian thu giữ dự kiến: sau ngày 01/03/2018.
- Địa điểm thu giữ: Tiểu khu Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Lý do thu giữ : Do Khách hàng vay vốn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sàn bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay.

Các tin đã đưa