Skip to main content

03-01-2018: Thông báo xử lý tài sản bảo đảm

Do Công ty Tín Đạt và chủ tài sản không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, ngày 07/11/2017 LienVietPostBank đã thực hiện việc thu giữ tài sản theo Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để xử lý nợ theo quy định pháp luật.

LienVietPostBank có quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ nên thông báo 03 tài sản bảo đảm trên sẽ được xử lý theo phương thức bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thu nợ, thông tin chi tiết như sau:

1. Mô tả tài sản:
- Tài sản 1: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ: Thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BB 224114; Số vào sổ cấp GCN.CH00056 do UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cấp ngày 13/05/2010 cho ông Vũ Thế Thắng.
Giá khởi điểm: 1.847.000.000 VNĐ.
- Tài sản 2: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 06A, tờ bản đồ số 28 tại địa chỉ: Thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BB 224222; Số vào sổ cấp GCN.CH00026 do UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cấp ngày 02/04/2010 cho ông Vũ Thế Thắng.
Giá khởi điểm: 1.260.000.000 VNĐ.
- Tài sản 3: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 8a, tờ bản đồ số 37 tại địa chỉ: Thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BB 474607; Số vào sổ cấp GCN: CH00121/QĐ 4096 do UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cấp ngày 18/07/2011 cho ông Vũ Thế Thắng.
Giá khởi điểm: 700.000.000 VNĐ.

2. Lý do xử lý tài sản: LienVietPostBank xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

3. Nghĩa vụ được bảo đảm: Nghĩa vụ trả nợ của khách hàng phát sinh theo Hợp đồng.

4. Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm thế chấp tại LienVietPostBank.

5. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm: Bán đấu giá tại Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn – Chi nhánh Hà Nội.

6. Địa điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm: Trụ sở Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn – Chi nhánh Hà Nội số 09 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Thời gian xử lý tài sản: Ngày 19/01/2018.

Đầu mối liên hệ:
Chuyên viên Ban XLN: Ông Vũ Ngọc Tú. Điện thoại: 097.322.8989
Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các tin đã đưa