Skip to main content

18-01-2018: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Bắc Ninh, ngày 18/1/2018 - Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu giữ phải đăng tin công khai trên Website LienVietPostBank, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo sẽ tiến hành thu giữ 03 tài sản là bảo đảm Bất động sản cho khoản vay của Công ty TNHH Trung Kiên tại thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh của bà Nguyễn Thị The và ông Trần Giang. Cụ thể như sau:

1. Tài sản bảo đảm thu giữ là:
Bất động sản 1: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất tại thửa đất số 339, tờ bản đồ số 12, địa chỉ Thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 791314. Số vào sổ cấp GCN: CH 00182 do UBND huyện Thuận thành cấp ngày 09/01/2002 đứng tên bà Nguyễn Thị The, theo Hợp đồng thế chấp 130.0009/2012/HĐTC ngày 29/01/2012 và Phụ lục HĐTC QSDĐ số 130.0009/2012/HĐTC-PL01 ngày 11/09/2013; 

Bất động sản 2: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất tại thửa đất số 340, tờ bản đồ số 12, địa chỉ Thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 791313. Số vào sổ cấp GCN: CH 00181 do UBND huyện Thuận thành cấp ngày 09/01/2002 đứng tên bà Nguyễn Thị The, theo Hợp đồng thế chấp 130.0009/2012/HĐTC ngày 29/01/2012 và Phụ lục HĐTC QSDĐ số 130.0009/2012/HĐTC-PL01 ngày 11/09/2013;

Bất động sản 3: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất tại thửa đất số 342, tờ bản đồ số 12, địa chỉ Thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 791311. Số vào sổ cấp GCN: CH 00181 do UBND huyện Thuận Thành cấp ngày 09/01/2002 thuộc quyền sở hữu của ông Trần Giang bà Nguyễn Thị The, theo Hợp đồng thế 130.0037/2013/HĐTC ngày 06/09/2013. 

2. Thời gian thu giữ dự kiến: Ngày 06/02/2018.

3. Địa điểm thu giữ: Xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

4. Lý do thu giữ:
Do Khách hàng vay vốn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sàn bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay.

Các tin đã đưa