Skip to main content

20-10-2017: Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm

Hà Nội ngày 20/10/2017 - Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu giữ phải đăng tin công khai trên Website LienVietPostBank, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo sẽ tiến hành thu giữ 03 tài sản bảo đảm là Bất động sản việc thu giữ 03 tài sản là Bất động sản của Công ty Tín Đạt gồm 02 tài sản tại xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội và 01 tài sản tại xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ: Thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BB 224114; Số vào sổ cấp GCN.CH00056 do UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cấp ngày 13/05/2010 cho ông Vũ Thế Thắng. Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số công chứng 4588.10 Quyển số 02TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 25/05/2010 và Phụ lục Hợp đồng thế chấp số công chứng 4588.10 Quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 04/08/2011 tại Văn phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội.

- Tài sản 2: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 06A, tờ bản đồ số 28 tại địa chỉ: Thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BB 224222; Số vào sổ cấp GCN.CH00026 do UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cấp ngày 02/04/2010 cho ông Vũ Thế Thắng. Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số công chứng 2564.10 Quyển số 02TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 08/04/2010 và Phụ lục Hợp đồng thế chấp số công chứng 2564.10 Quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 04/08/2011 tại Văn phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội.

- Tài sản 3: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 8a, tờ bản đồ số 37 tại địa chỉ: Thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BB 474607; Số vào sổ cấp GCN: CH00121/QĐ 4096 do UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cấp ngày 18/07/2011 cho ông Vũ Thế Thắng. Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số công chứng 6858.11 Quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 04/08/2011 tại Văn phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội.

- Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: ngày 07/11/2017.

- Địa điểm thu giữ:

  • Tài sản 1 +Tài sản 2: Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
  • Tài sản 3: Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

- Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

- Mọi vấn đề xin liên hệ: Ông Vũ Ngọc Tú - Chuyên viên Ban Xử lý nợ - Phòng GSKD&XLN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro. Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 024.6266.8668, máy lẻ: 6212     Di động: 097.322.8989

Các tin đã đưa