Skip to main content

21-11-2017: Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm

Hà Nội ngày 21/11/2017 - Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu giữ phải đăng tin công khai trên Website LienVietPostBank, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo sẽ tiến hành thu giữ 02 tài sản là Bất động sản của TNHH Thảo Anh Gia Sinh gồm 01 tài sản tại phường Nam Bình thành phố Ninh Bình và 01 tài sản tại phường phường Nam Thành thành phố Ninh Bình. Cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 68, tờ bản đồ số 02 tại địa chỉ: phố Phong Sơn, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số AQ 121831; Số vào sổ cấp GCN: 253CN-NB QSDĐ/2850 QĐ – UBND do UBND thành phố Ninh Bình cấp ngày 07/10/2009 cho ông Nguyễn Đình Chiểu theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số công chứng 487, quyển số 02/TP/CC-SCC/HDGD ký ngày 05/12/2011 tại Văn phòng Công chứng Toàn Cầu, số 339 Trần Hưng Đạo, Phường Vân Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

+ Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: 9h30 ngày 07/12/2017.

+ Địa điểm thu giữ: Phố Phong Sơn, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Tài sản 2: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 221, tờ bản đồ số 02 tại địa chỉ: khu dân cư phía nam phố Phúc Chỉnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số AQ139241; Số vào sổ cấp GCN: 326CN-NT QSDĐ/2677/QĐ – UBND do UBND thành phố Ninh Bình cấp ngày 23/09/2009 cho ông Nguyễn Hồ Phương và Bà Nguyễn Thị Tươi theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số công chứng 486 quyển số 02/TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 05/12/2011 tại Văn phòng Công chứng Toàn Cầu, số 339 Trần Hưng Đạo, Phường Vân Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, và thông báo về việc thu giữ tài sản số 416/2017/TB-LPB.NB ngày 16/11/2017 (file đính kèm). Thời gian thu giữ: 9h30 ngày 06/12/2017.

+ Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: 9h30 ngày 06/12/2017.

+ Địa điểm thu giữ: Phố Phúc Chỉnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

Lý do thu giữ: Do khách hàng vay vốn không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Mọi vấn đề xin liên hệ:
- Ông Vũ Ngọc Tú - Chuyên viên Ban Xử lý nợ - Phòng GSKD&XLN - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro. Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Ông Vũ Hải – Chuyên viên Tổ xử lý nợ - LienVietPostBank Chi nhánh Ninh Bình. Địa chỉ: số 12 ngõ 74 Đinh Tiên Hoàng, Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Tổ GSKD&XLN - LienVietPostBank Chi nhánh Ninh Bình. Địa chỉ: số 12 ngõ 74 Đinh Tiên Hoàng, Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
 

Các tin đã đưa