Skip to main content

26-01-2018: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Bắc Giang, ngày 26/01/2018 - Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu giữ phải đăng tin công khai trên Website LienVietPostBank, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo sẽ tiến hành thu giữ 01 Tài sản bảo đảm của khoản vay Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Biển Bạc. Cụ thể như sau:

- Tài sản Thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: CB 219317 do UBND huyện An Dương cấp ngày 28/09/2015 thuộc quyền sở hữu của ông Đoàn Quốc Việt;
- Thời gian thu giữ: Sau ngày 12/02/2018
- Địa điểm thu giữ: Tại TSBĐ có địa chỉ tại thôn Lương Quán, Xã Nam Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng
- Lý do thu giữ: Do Khách hàng vay vốn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sàn bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay.

Các tin đã đưa