Skip to main content

26-12-2017: Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm

Hà Nội, ngày 26/12/2017 - Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu giữ phải đăng tin công khai trên Website LienVietPostBank, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo sẽ tiến hành thu giữ 02 tài sản là Bất động sản của ông Đỗ Kim Lương và vợ là bà Nguyễn Thị Nhàn gồm: 02 tài sản tại thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cụ thể như sau:

- Tài sản 1: “Quyền sở dụng đất 60 m2 đất ở tại thửa đất số: 11, tờ bản đồ số: 36, thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AE 734932. Số vào sổ: 1076/QĐ-UB (67/2006) do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 16/10/2006, đứng tên Ông Đỗ Kim Lương”.
- Tài sản 2: “Quyền sử dụng 106.4 m2 đất ở tại thử đất số 11E, tờ bản đồ số: 36, thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 529374. Số vào sổ: 14/1720/QĐ-UB do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 28/09/2007, đứng tên ông Đỗ Kim Lương”.
- Thời gian thu giữ dự kiến: ngày 11/01/2018
- Địa điểm thu giữ: thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.
- Lý do thu giữ: Do Khách hàng vay vốn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sàn bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay.

Các tin đã đưa