Skip to main content

24-01-2017: Thông báo nghỉ giao dịch dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

- Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012,
- Theo Nội quy Lao động của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt,

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông báo nghỉ giao dịch trong dịp  Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như sau: Nghỉ 7 ngày liên tục từ Thứ Năm ngày 26/01/2017 đến Thứ Tư ngày 01/02/2017 (Tức là từ 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày Mồng Năm tháng Giêng năm Đinh Dậu). Các tin đã đưa