Skip to main content

12-5-2017: LienVietPostBank bổ nhiệm 02 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hà Nội, ngày 12/5/2017- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Hội đồng Quản trị (HĐQT). Cụ thể, LienVietPostBank đã ban hành quyết định bổ nhiệm 02 Phó Chủ tịch HĐQT, theo đó:

1. Ông Phạm Doãn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

2. Ông Nguyễn Đình Thắng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Ông Phạm Doãn Sơn sinh năm 1967, giữ cương vị Tổng Giám đốc LienVietPostBank từ tháng 04/2012, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT LienVietPostBank từ ngày 06/01/2016 và hiện tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Ngân hàng giai đoạn 2017 - 2022.

Ông Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1957, giữ cương vị Thành viên HĐQT từ năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Công nghệ của LienVietPostBank từ năm 2013. Ngoài công tác tại LienVietPostBank, ông Thắng còn tham gia và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức khác như: Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam nhiệm kỳ V, VII, VIII; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nhiệm kỳ I, II, III. Ông Thắng là người chỉ đạo trực tiếp xây dựng và phát triển Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt là Ví Việt) - sản phẩm thanh thanh toán online mới mang tính đột phá của LienVietPostBank.

Với việc bổ nhiệm 02 Phó Chủ tịch HĐQT lần này, LienVietPostBank tin tưởng trên cương vị, trọng trách mới, Ông Phạm Doãn Sơn và Ông Nguyễn Đình Thắng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ trong công tác điều hành các hoạt động của Ngân hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển vững mạnh của LienVietPostBank trong thời gian tới./.

Các tin đã đưa