Skip to main content

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017

- Căn cứ Bộ Luật Lao động;
- Theo Nội quy Lao động của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt,

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017 như sau: Nghỉ từ ngày 02/9/2017 đến hết ngày 04/9/2017.

Các tin đã đưa