Skip to main content

Chi nhánh mới nhất của Liên Việt mở tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trao tặng Ngân hàng Liên Việt bằng khen vì thực hiện xuất sắc chế độ báo cáo thống kê năm 2010.

Ngân hàng Liên Việt gọi thầu hạ tầng trung tâm dữ liệu và nhận hồ sơ dự thầu từ ngày 21/12/2010 đến ngày 27/12/2010.

Ngày 19/12/2010 tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã khánh thành Trường Tiểu học Phù Lãng do Công ty Cổ phần Him Lam, cổ đông sáng lập Ngân hàng Liên Việt, xây tặng. Nhân dịp này, Ngân hàng Liên Việt trao tặng 100 tivi cho các giáo viên và hộ gia đình nghèo của xã Phù Lãng.