Skip to main content

Ngày 08/3/2011, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Liên Việt thông qua Nghị quyết huyển đổi trái phiếu chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thành cổ phiếu phổ thông

Từ ngày 24/02/2011 đến ngày 28/02/2011, Ngân hàng Liên Việt đã tổ chức Hội nghị Khách hàng năm 2011 để bày tỏ lòng biết ơn đến các Đối tác và Khách hàng trên cả nước.

Theo thông tư Bộ Tài chính vừa ban hành, kể từ ngày 12/3/2011, các khoản thu nhập từ tiền lãi gửi tại các tổ chức tín dụng; lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.