Skip to main content

Tìm kiếm việc làm

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Hà Nội - HO - Chuyên viên Phòng KH&QLDN Hội sở 30/06/2015
2 HO-Khối thẻ và Ngân hàng điện tử- Chuyên viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thẻ Hội sở 15/06/2015
3 HO-Khối nguồn vốn- Chuyên viên giao dịch Ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh, Phòng kinh doanh vốn- Khối Nguồn vốn Hội sở 13/06/2015
4 HO-Khối Tài chính-Chuyên viên Bộ phận Chế độ Kế toán Hội sở 10/06/2015
5 HO-Khối sản phẩm- Chuyên viên nghiên cứu thị trường Hội sở 15/06/2015
6 HO-Khối sản phẩm- Trưởng ban dịch vụ khách hàng Hội sở 15/06/2015
7 HO KVPN - Chuyên viên Thẩm định TSBĐ - 30.6.2015 Hội sở 30/06/2015
8 HO - Chuyên viên Thiết kế - Phòng Quan hệ công chúng - Khối Văn phòng Hội sở 05/06/2015
9 HO - Trưởng phòng Pháp chế - Khối Pháp chế, GSKD & XLN Hội sở 30/06/2015
10 HO - Trưởng phòng/Phó phòng /Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Chiến lược và Phân tích kinh tế - Khối Chiến lược, Quản lý rủi ro Hội sở 30/06/2015
11 HO - Chuyên viên Ban Chính sách và Quản lý năng suất - Khối Nhân sự Hội sở 30/06/2015
12 HO - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Hội sở 30/06/2015
13 Hội sở - QA/ Chuyên viên - Tổ dự án Ví Việt Hội sở 30/05/2015
14 HO - Chuyên viên Thương hiệu - Phòng Quan hệ công chúng - Khối Văn phòng Hội sở 05/06/2015
15 HO - Chuyên viên - Khối QLPGD Bưu điện Hội sở 30/06/2015
16 Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm trên toàn hệ thống LienVietPostBank - Khối Thẩm định Hội sở 30/06/2015
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Chi nhánh Thăng Long - Phó Giám đốc Chi nhánh – Phụ trách Kế toán, ngân quỹ Miền Bắc 30/06/2015
2 CN Thái Nguyên - CV Tổ Quản lý các PGDBĐ - Phòng GSHĐ Miền Bắc 30/06/2015
3 CN Thái Nguyên - Chuyên viên khách hàng Miền Bắc 30/06/2015
4 Hải Phòng-PGD Vĩnh Bảo, PGD Kiến Thụy, PGD Thủy Nguyên-Các vị trí quản lý và chuyên viên Miền Bắc 30/06/2015
5 CN Hải Phòng - Chuyên viên khách hàng- Tuyển dụng bổ sung Miền Bắc 30/06/2015
6 Hà Nội- Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Hà Nội 30/06/2015
7 CN Nghệ An - Chuyên viên Giám sát hoạt động- PGD Nguyễn Văn Cừ, PGD Đô Lương và PGD Thái Hòa Miền Bắc 30/06/2015
8 CN Nghệ An- PGD Nguyễn Văn Cừ, PGD Thái Hòa, PGD Đô Lương- Giao dịch viên Miền Bắc 30/06/2015
9 PGD Thái Hòa và PGD Đô Lương- Nghệ An- Kiểm soát viên Miền Bắc 30/06/2015
10 PGD Cầu Giấy -Hà Nội - Chuyên viên Hành chính Hà Nội 30/06/2015
11 CN Nghệ An - Chuyên viên khách hàng Miền Bắc 30/06/2015
12 CN Nam Định- Chuyên viên Giám sát hoạt động Miền Bắc 30/06/2015
13 CN Nam Định- Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh Miền Bắc 30/06/2015
14 CN Nam Định- Chuyên viên khách hàng Miền Bắc 30/06/2015
15 Chi nhánh Thăng Long - Phó Trưởng phòng Khách hàng Hà Nội 30/06/2015
16 CN Hà Nội - Chuyên viên kỹ thuật điện nước/quản lý vận hành tòa nhà Miền Bắc 30/05/2015
17 Khối Pháp chế, GSKD & XLN - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh và xử lý nợ tại Chi nhánh Miền Bắc 30/06/2015
18 PGD lớn Sơn Tây - Các vị trí quản lý và chuyên viên Miền Bắc 30/09/2015
19 CN Lai Châu - Các vị trí quản lý và chuyên viên Miền Bắc 31/08/2015
20 Miền Bắc - Các vị trí quản lý và chuyên viên Phòng Giao dịch Miền Bắc 30/06/2015
21 Chi nhánh Lào Cai - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Miền Bắc 30/06/2015
22 CN Bắc Kạn - Chuyên viên Khách hàng/ Chuyên viên Giám sát hoạt động Miền Bắc 30/06/2015
23 Toàn hệ thống - Chuyên viên Khách hàng Miền Bắc
24 Hải Phòng - Chuyên viên khách hàng/Chuyên viên Hỗ trợ phát triển kinh doanh/Chuyên viên tổ Giám sát hoạt động Miền Bắc 30/06/2015
25 Khu vực Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội 30/09/2015
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Tải mẫu đơn đăng ký ứng tuyển Miền Nam
2 Công nghệ Thông tin – Chuyên viên Cao cấp Phòng Phát triển Ứng dụng, Chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng Miền Nam 30/08/2015
3 Đồng Nai - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh Miền Nam 15/08/2015
4 Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 15/08/2015
5 Đồng Nai - Chuyên viên Giám sát Hoạt động Miền Nam 15/08/2015
6 Công nghệ thông tin – Chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng Sản phẩm Core và TKBĐ Miền Nam 30/08/2015
7 Bạc Liêu - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Miền Nam 15/08/2015
8 KV.HCM - Chuyên viên Kế toán Miền Nam 10/08/2015
9 Bình Dương - Nhân viên Kiểm ngân Miền Nam 22/08/2015
10 Bình Dương - Giao dịch viên Miền Nam 22/08/2015
11 Bình Dương - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 22/08/2015
12 Bình Dương - Chuyên viên Giám sát Hoạt động Miền Nam 22/08/2015
13 PGD Châu Đốc CN An Giang - Giao dịch viên Miền Nam 02/08/2015
14 Bến Tre - Chuyên viên Giám sát Hoạt động Miền Nam 19/08/2015
15 Cà Mau - Giao dịch viên Miền Nam 31/07/2015
16 Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Miền Nam 13/08/2015
17 Cà Mau - Chuyên viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp, chuyên viên Giám sát hoạt động, chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Miền Nam 31/07/2015
18 Cần Thơ - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (CN Cần Thơ và PGD Thốt Nốt) Miền Nam 03/08/2015
19 Bình Phước - Kiểm soát viên Kế toán Ngân quỹ và các vị trí Chuyên viên Miền Nam 20/07/2015
20 HCM - Tổ trưởng Phòng Thẩm định TSBĐ KVPN (Khối Thẩm định) Miền Nam 30/07/2015
21 Long An - Chuyên viên Giám sát Hoạt động, Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Miền Nam 15/08/2015
22 Bến Tre - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam 15/07/2015
23 HCM - CNTT - Chuyên viên Cao cấp, Chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng Miền Nam 14/07/2015
24 An Giang - Giám đốc Phòng giao dịch Thoại Sơn Miền Nam 18/07/2015
25 Vũng Tàu - Trưởng/Phó phòng khách hàng Miền Nam 15/07/2015
26 Vĩnh Long - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Miền Nam 14/07/2015
27 HCM - Khối Ngân hàng Điện tử - Chuyên viên Tra soát Đối soát Miền Nam 10/07/2015
28 Đồng Tháp - Giao dịch viên Miền Nam 30/07/2015
29 Bình Dương - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 15/07/2015
30 Vũng Tàu - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 15/07/2015