Skip to main content

Tìm kiếm việc làm

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Hà Nội - HO - Chuyên viên Phòng KH&QLDN Hội sở 30/06/2015
2 HO-Khối thẻ và Ngân hàng điện tử- Chuyên viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thẻ Hội sở 15/06/2015
3 HO-Khối nguồn vốn- Chuyên viên giao dịch Ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh, Phòng kinh doanh vốn- Khối Nguồn vốn Hội sở 13/06/2015
4 HO-Khối Tài chính-Chuyên viên Bộ phận Chế độ Kế toán Hội sở 10/06/2015
5 HO-Khối sản phẩm- Chuyên viên nghiên cứu thị trường Hội sở 15/06/2015
6 HO-Khối sản phẩm- Trưởng ban dịch vụ khách hàng Hội sở 15/06/2015
7 HO KVPN - Chuyên viên Thẩm định TSBĐ - 30.6.2015 Hội sở 30/06/2015
8 HO - Chuyên viên Thiết kế - Phòng Quan hệ công chúng - Khối Văn phòng Hội sở 05/06/2015
9 HO - Trưởng phòng Pháp chế - Khối Pháp chế, GSKD & XLN Hội sở 30/06/2015
10 HO - Trưởng phòng/Phó phòng /Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Chiến lược và Phân tích kinh tế - Khối Chiến lược, Quản lý rủi ro Hội sở 30/06/2015
11 HO - Chuyên viên Ban Chính sách và Quản lý năng suất - Khối Nhân sự Hội sở 30/06/2015
12 HO - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Hội sở 30/06/2015
13 Hội sở - QA/ Chuyên viên - Tổ dự án Ví Việt Hội sở 30/05/2015
14 HO - Chuyên viên Thương hiệu - Phòng Quan hệ công chúng - Khối Văn phòng Hội sở 05/06/2015
15 HO - Chuyên viên - Khối QLPGD Bưu điện Hội sở 30/06/2015
16 Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm trên toàn hệ thống LienVietPostBank - Khối Thẩm định Hội sở 30/06/2015
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Chi nhánh Thăng Long - Phó Giám đốc Chi nhánh – Phụ trách Kế toán, ngân quỹ Miền Bắc 30/06/2015
2 CN Thái Nguyên - CV Tổ Quản lý các PGDBĐ - Phòng GSHĐ Miền Bắc 30/06/2015
3 CN Thái Nguyên - Chuyên viên khách hàng Miền Bắc 30/06/2015
4 Hải Phòng-PGD Vĩnh Bảo, PGD Kiến Thụy, PGD Thủy Nguyên-Các vị trí quản lý và chuyên viên Miền Bắc 30/06/2015
5 CN Hải Phòng - Chuyên viên khách hàng- Tuyển dụng bổ sung Miền Bắc 30/06/2015
6 Hà Nội- Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Hà Nội 30/06/2015
7 CN Nghệ An - Chuyên viên Giám sát hoạt động- PGD Nguyễn Văn Cừ, PGD Đô Lương và PGD Thái Hòa Miền Bắc 30/06/2015
8 CN Nghệ An- PGD Nguyễn Văn Cừ, PGD Thái Hòa, PGD Đô Lương- Giao dịch viên Miền Bắc 30/06/2015
9 PGD Thái Hòa và PGD Đô Lương- Nghệ An- Kiểm soát viên Miền Bắc 30/06/2015
10 PGD Cầu Giấy -Hà Nội - Chuyên viên Hành chính Hà Nội 30/06/2015
11 CN Nghệ An - Chuyên viên khách hàng Miền Bắc 30/06/2015
12 CN Nam Định- Chuyên viên Giám sát hoạt động Miền Bắc 30/06/2015
13 CN Nam Định- Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh Miền Bắc 30/06/2015
14 CN Nam Định- Chuyên viên khách hàng Miền Bắc 30/06/2015
15 Chi nhánh Thăng Long - Phó Trưởng phòng Khách hàng Hà Nội 30/06/2015
16 CN Hà Nội - Chuyên viên kỹ thuật điện nước/quản lý vận hành tòa nhà Miền Bắc 30/05/2015
17 Khối Pháp chế, GSKD & XLN - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh và xử lý nợ tại Chi nhánh Miền Bắc 30/06/2015
18 PGD lớn Sơn Tây - Các vị trí quản lý và chuyên viên Miền Bắc 30/09/2015
19 CN Lai Châu - Các vị trí quản lý và chuyên viên Miền Bắc 31/08/2015
20 Miền Bắc - Các vị trí quản lý và chuyên viên Phòng Giao dịch Miền Bắc 30/06/2015
21 Chi nhánh Lào Cai - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Miền Bắc 30/06/2015
22 CN Bắc Kạn - Chuyên viên Khách hàng/ Chuyên viên Giám sát hoạt động Miền Bắc 30/06/2015
23 Toàn hệ thống - Chuyên viên Khách hàng Miền Bắc
24 Hải Phòng - Chuyên viên khách hàng/Chuyên viên Hỗ trợ phát triển kinh doanh/Chuyên viên tổ Giám sát hoạt động Miền Bắc 30/06/2015
25 Khu vực Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội 30/09/2015
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Kiên Giang - Giao dịch viên Miền Nam 14/06/2015
2 Bình Phước - Giao dịch viên Miền Nam 07/06/2015
3 Vĩnh Long - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Miền Nam 21/06/2015
4 HCM - Khối Ngân hàng Điện tử - Chuyên viên Tra soát Đối soát Miền Nam 31/05/2015
5 Đồng Tháp - Giao dịch viên Miền Nam 02/06/2015
6 Bình Dương - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 15/06/2015
7 HO KVPN - Chuyên viên Thẩm định TSBĐ - 31.05.2015 Miền Nam 31/05/2015
8 Vũng Tàu - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 12/06/2015
9 Cần Thơ - Chuyên viên Khách hàng (CN Cần Thơ và PGD Thốt Nốt) Miền Nam 15/06/2015
10 Kiên Giang - Chuyên viên Giám sát Hoạt động, Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 07/06/2015
11 Bến Tre - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 31/05/2015
12 Bến Tre - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Miền Nam 31/05/2015
13 Bình Phước - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Miền Nam 07/06/2015
14 Long An - Chuyên viên Giám sát Hoạt động, Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 15/05/2015
15 Bình Phước - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 07/06/2015
16 Bình Phước - Kiểm soát viên Kế toán Ngân quỹ Miền Nam 07/06/2015
17 Đồng Tháp - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, chuyên viên Giám sát hoạt động Miền Nam 09/05/2015
18 Trà Vinh – PGĐ phụ trách kinh doanh, trưởng phòng KH, trưởng phòng KTNQ, tổ trưởng Quản lý hành chính, chuyên viên khách hàng, chuyên viên GSHĐ, chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh, giao dịch viên. Miền Nam 07/05/2015
19 Toàn hệ thống - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam
20 HCM - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 30/05/2015
21 Đồng Nai - PGD Long Thành, PGD Trảng Bom - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Giám sát hoạt động Miền Nam 15/06/2015
22 Tiền Giang - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam
23 Long An - Giám đốc Chi nhánh Miền Nam
24 Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm trên toàn hệ thống LienVietPostBank Miền Nam 30/06/2015
25 An Giang - PGD Thoại Sơn, PGD Chợ Mới, CN An Giang - Chuyên viên Khách hàng, chuyên viên giám sát hoạt động, giao dịch viên Miền Nam 18/06/2015