Skip to main content

Tìm kiếm việc làm

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 CN Hà Nội - Chuyên viên kỹ thuật điện nước/quản lý vận hành tòa nhà Miền Bắc 15/04/2015
2 Khối Pháp chế, GSKD & XLN - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh và xử lý nợ tại Chi nhánh Miền Bắc 30/04/2015
3 CN Vĩnh Phúc - CVKH/CV nhân sự/CV tổ quản lý PGD Bưu điện Miền Bắc 30/04/2015
4 CN Hải Dương - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp/ CVKH Cá nhân Miền Bắc 30/04/2015
5 PGD lớn Sơn Tây - Các vị trí quản lý và chuyên viên Miền Bắc 30/09/2015
6 CN Lai Châu - Các vị trí quản lý và chuyên viên Miền Bắc 31/08/2015
7 Miền Bắc - Các vị trí quản lý và chuyên viên Phòng Giao dịch Miền Bắc 30/06/2015
8 Chi nhánh Lào Cai - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Miền Bắc 30/06/2015
9 Chi nhánh Hà Giang - Chuyên viên Khách hàng Miền Bắc 30/04/2015
10 CN Bắc Kạn - Chuyên viên Khách hàng/ Chuyên viên Giám sát hoạt động Miền Bắc 31/03/2015
11 Hòa Bình - Nhân viên Kiểm ngân Miền Bắc 31/03/2015
12 Ninh Bình - CVKH/CV Hỗ trợ phát triển kinh doanh/ Chuyên viên Tổ Giám sát hoạt động Miền Bắc 31/03/2015
13 CN Quảng Ninh - Chuyên viên Khách hàng Miền Bắc 30/03/2015
14 Chi nhánh Điện Biên - Chuyên viên Phòng Khách hàng/Chuyên viên Phòng Giám sát hoạt động Miền Bắc 31/03/2015
15 Toàn hệ thống - Chuyên viên Khách hàng Miền Bắc
16 Hải Phòng - Chuyên viên khách hàng/Chuyên viên Hỗ trợ phát triển kinh doanh/Chuyên viên tổ Giám sát hoạt động Miền Bắc 25/03/2015
17 Khu vực Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội 30/04/2015
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Bến Tre - Chuyên viên Giám sát hoạt động (phi tín dụng) - 15/05/2015 Miền Nam 15/05/2015
2 Bến Tre - Chuyên viên Khách hàng - 15/05/2015 Miền Nam 15/05/2015
3 Bến Tre - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh - 15/05/2015 Miền Nam 15/05/2015
4 Bình Phước - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - 15/05/2015 Miền Nam 15/05/2015
5 Long An - Chuyên viên Giám sát Hoạt động, Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 15/05/2015
6 Bình Phước - Chuyên viên Khách hàng - 15/05/2015 Miền Nam 15/05/2015
7 Bình Phước - Kiểm soát viên Kế toán Ngân quỹ - 15/05/2015 Miền Nam 15/05/2015
8 HCM - Chuyên viên tra soát đối soát - Khối NHĐT (15/05/2015) Miền Nam 15/05/2015
9 Đồng Tháp - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, chuyên viên Giám sát hoạt động Miền Nam 09/05/2015
10 Kiên Giang - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh, Chuyên viên Báo cáo Miền Nam
11 Trà Vinh – PGĐ phụ trách kinh doanh, trưởng phòng KH, trưởng phòng KTNQ, tổ trưởng Quản lý hành chính, chuyên viên khách hàng, chuyên viên GSHĐ, chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh, giao dịch viên. Miền Nam 07/05/2015
12 KV TPHCM - Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh và xử lý nợ của Hội sở tại các chi nhánh - Khối PC, GSKD&XLN Miền Nam 13/04/2015
13 Kiên Giang - PGD Tân Hiệp, PGD Phú Quốc, PGD An Biên - Quản lý và Chuyên viên Miền Nam
14 Bình Dương -PGD Bến Cát, PGD Phú Giáo - Quản lý và Chuyên viên Miền Nam 15/05/2015
15 Toàn hệ thống - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam
16 HCM - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 05/04/2015
17 Đồng Nai - PGD Long Thành, PGD Trảng Bom - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Giám sát hoạt động Miền Nam 15/06/2015
18 Long An - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 31/03/2015
19 Tiền Giang - Chuyên viên Khách hàng Miền Nam 15/04/2015
20 Long An - Giám đốc Chi nhánh Miền Nam 31/03/2015
21 Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm trên toàn hệ thống LienVietPostBank Miền Nam 30/06/2015
22 Đồng Tháp - Giám đốc Chi nhánh Miền Nam 30/03/2015
23 An Giang - PGD Thoại Sơn, PGD Chợ Mới, CN An Giang - Chuyên viên Khách hàng, chuyên viên giám sát hoạt động, giao dịch viên Miền Nam 18/04/2015
24 Vĩnh Long - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Miền Nam 18/04/2015