Skip to main content

LPB - Chi nhánh mới các tỉnh miền Bắc

Nơi tải Mẫu Đơn ứng tuyển: Đơn ứng tuyển
Thời hạn:
Địa điểm: Hà Nam, Bắc Kạn, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ
 1.  Giám đốc Chi nhánh

2. Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh

3.  Trưởng/Phó Phòng Quản lý Tín dụng

4.  Chuyên viên Quản lý Tín dụng

5.    Trưởng/Phó Phòng Kế toán - Ngân quỹ

6.   Kiểm soát viên bộ phận Kế toán - Ngân quỹ

7.  Trưởng quỹ

8.   Chuyên viên Kế toán

 

9. 

Giao dịch viên

 10.Nhân viên Kiểm ngân
 11.Trưởng/Phó Phòng Tổng hợp
 12.Chuyên viên Nhân sự
 13.Nhân viên Hành chính
 14.Trưởng/Phó Phòng Khách hàng
15.Chuyên viên Khách hàng

 

Yêu cầu chung:

- Vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15: Tốt nghiệp ĐH chính quy các chuyên ngành Kinh tế, TC-NH, Kế toán…
- Vị trí 7, 12, 13: Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành Kinh tế, TC-NH, Kế toán…
- Vị trí 9, 10: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Kinh tế, TC-NH, Kế toán…

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các NHTM đối với các chức danh Phó phòng trở lên

- Am hiểu địa bàn khu vực.
Yêu cầu riêng:

Vị trí 1, 2: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, tiền tệ.
Vị trí 3, 14: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác tại ngân hàng trong lĩnh vực tín dụng
Vị trí 5: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác tại ngân hàng trong lĩnh vực kế toán/kiểm toán nội bộ
Vị trí 6: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác tại ngân hàng trong lĩnh vực kế toán/kiểm toán nội bộ
Vị trí 7: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong hoạt động ngân quỹ Ngân hàng
Hồ sơ yêu cầu:

Ứng viên nộp trước Đơn ứng tuyển về địa chỉ tuyendung@lienvietpostbank.com.vn, tiêu đề email ghi Vị trí ứng tuyển và Nơi đăng ký làm việc (VD: Giám đốc Chi nhánh – Hà Nam).
Đơn ứng tuyển hợp lệ là Đơn ứng tuyển được ứng viên hoàn thiện theo đúng mẫu của Ngân hàng Liên Việt trên phần mềm MS Excel. Sau khi hoàn thiện Đơn ứng tuyển, ứng viên đặt tên File theo cách sau: Họ tên ứng viên – Vị trí ứng tuyển (VD: Nguyễn Văn A – Giám đốc Chi nhánh).

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

 


Các tin đã đưa