Skip to main content

Tìm kiếm việc làm

Tiêu đề câu hỏi

Trình tự tuyển dụng của Ngân hàng.

 Trình tự tuyển dụng của Ngân hàng.

Trả lời

Các ứng viên quan tâm sẽ đăng ký ứng tuyển bằng cách gửi Hồ sơ ứng tuyển đến địa chỉ email hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tuyển dụng của Ngân hàng.

Hết thời hạn thông báo, Phòng Nhân sự sẽ tiến hành sơ loại hồ sơ, chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được đưa vào danh sách tham gia vòng Phỏng vấn hoặc Thi viết.

Các ứng viên sau khi đã vượt qua vòng thi viết sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp.
Kết thúc 03 vòng thi trên, các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được thông báo trúng tuyển và được tuyển dụng vào làm việc tại Ngân hàng trong thời gian sớm nhất.