Skip to main content

Tìm kiếm việc làm

1. Bộ hồ sơ xin việc bao gồm những gì?

Một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm các giấy tờ sau đây: 1. Mẫu "Đơn đăng ký ứng tuyển" của LienVietPostBank bắt buộc có ảnh ứng viên (download tại đây)

2. Hồ sơ có được hoàn trả lại trong trường hợp không trúng tuyển không?

Ngân hàng sẽ không hoàn trả lại hồ sơ trong trường hợp ứng viên không trúng tuyển. Tuy nhiên, hồ sơ của ứng viên không trúng tuyển vẫn được lưu giữ tại Ngân hàng và sẽ được xem xét trong trường hợp Ngân hàng có những vị trí tuyển dụng mới phù hợp hơn trong tương lai.

3. Đăng ký ứng tuyển như thế nào?  

Ứng viên quan tâm có thể nộp Hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tới Bộ phận tuyển dụng, địa chỉ như sau: tuyendung@lienvietpostbank.com.vn

 Thời gian thẩm định hồ sơ và thông báo thi tuyển?

Thông thường, ngay sau khi hết hạn nộp hồ sơ, Ngân hàng sẽ thực hiện ngay việc sơ loại hồ sơ  và sau thời gian khoảng từ 01 – 02 tuần, Ngân hàng sẽ tiến hành tổ chức thi tuyển vòng 2.
Ngân hàng sẽ chỉ thông báo kết quả đến các ứng viên đạt.

 Trình tự tuyển dụng của Ngân hàng.

Các ứng viên quan tâm sẽ đăng ký ứng tuyển bằng cách gửi Hồ sơ ứng tuyển đến địa chỉ email hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tuyển dụng của Ngân hàng.

Hết thời hạn thông báo, Phòng Nhân sự sẽ tiến hành sơ loại hồ sơ, chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được đưa vào danh sách tham gia vòng Phỏng vấn hoặc Thi viết.

Các ứng viên sau khi đã vượt qua vòng thi viết sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp.
Kết thúc 03 vòng thi trên, các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được thông báo trúng tuyển và được tuyển dụng vào làm việc tại Ngân hàng trong thời gian sớm nhất.

Mẫu đơn dự tuyển của LienVietBank có yêu cầu ghi rõ kinh nghiệm làm việc tại cơ quan cũ, đối với những ứng viên không có kinh nghiệm thì sử dụng mẫu này như thế nào?

Đây là mẫu đơn chung được soạn cho tất cả các đối tượng dự tuyển. Nếu bạn chưa hề có kinh nghiệm thì có thể bỏ qua những mục này hoặc có thể sử dụng mục này để nêu lên một số kinh nghiệm làm việc trong thời gian sinh viên… (nếu có)

LienVietPostBank có khuyến khích sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên mới tốt nghiệp không?

LienVietPostBank tạo mọi cơ hội cho những sinh viên mới/sắp ra trường cơ hội được dự tuyển công bằng như những ứng viên khác.

Nộp hồ sơ xin việc và thi tuyển có phải mất chi phí không?

Tất cả các ứng viên khi nộp hồ sơ và dự thi đều không mất một khoản lệ phí nào.

Trường hợp tôi có một môn thi không đạt, trong khi các môn còn lại đều có điểm rất cao, thì tôi có được dự vòng phỏng vấn không?

Theo quy định, các ứng viên cần đạt tất cả các môn thi mới đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn. Tuy nhiên, nếu môn thi trượt không phải là môn nghiệp vụ và điểm các môn còn lại rất cao thì Ngân hàng vẫn có thể xem xét để mời ứng viên tham dự phỏng vấn.

Trong một số trường hợp, ứng viên thiếu điểm ở một số môn thi không phải là môn nghiệp vụ nhưng hồ sơ có chất lượng khá (chuyên môn, kinh nghiệm...) thì Ngân hàng vẫn cân nhắc mời ứng viên tham dự phỏng vấn.