Skip to main content

Tìm kiếm việc làm

LPB - Gia Lai - Lịch thi viết CV Kế toán, CV Khách hàng, CV Quản lý Tín dụng, CV Nhân sự

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012
THÔNG BÁO
V/v: Thời gian thi viết các vị trí Chuyên viên kế toán, Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Quản lý Tín dụng, Chuyên viên Nhân sự - Chi nhánh Gia Lai
 
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt xin thông báo thời gian và địa điểm thi viết các vị trí Chuyên viên kế toán, Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Quản lý Tín dụng, Chuyên viên Nhân sự tại Chi nhánh Gia Lai  như sau:
Thời gian: Từ 14:00 – 16:00. Ngày 23/11/2012
Địa điểm:  Hội trường chính, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Gia Lai - Số 5, Trần Hưng Đạo, Thành phố Pleiku
Danh sách thi viết:
Chuyên viên Khách hàng: Vui lòng xem tại đây
Chuyên viên Quản lý Tín dụng: Vui lòng xem tại đây
Chuyên viên Kế toán: Vui lòng xem tại đây
Chuyên viên Nhân sự: Vui lòng xem tại đây
Điện thoại hỗ trợ:    04 62 668 668 (ext: 208)
Ứng viên vui lòng mang the Chứng minh thư tùy thân, máy tính bấm tay (không sử dụng máy tính trong điện thoại cá nhân), bút bi đen/xanh, bút chì khi đến dự thi.
Ứng viên không có tên trong danh sách là không đạt điều kiện thi viết!
Trân trọng thông báo!