Skip to main content

Chương trình MKT giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup LienVietPostBank 2017

Nhân dịp tổ chức giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cup LienVietPostBank 2017, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt triển khai chương trình MKT ưu đãi tặng vé xem bóng chuyền miễn phí cho Khách hàng tham gia giao dịch tại LienVietPostBank Bắc Ninh. Chi tiết như sau:  

 • Thời gian: từ 08/02/2017 đến hết 18/02/2017 (hoặc đến khi hết vé tặng tùy theo điều kiện nào đến trước)

 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng đến giao dịch tại LienVietPostBank Bắc Ninh đáp ứng đủ điều kiện theo thể lệ chương trình
 • Sản phẩm áp dụng:
  • Tiết kiệm có kỳ hạn
  • Cho vay mua xe ô tô đối với Khách hàng cá nhân
  • Cho vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
  • Tín dụng hưu trí
 • Nội dung ưu đãi

Stt

Điều kiện

Ưu đãi áp dụng

I

Đối với các sản phẩm huy động

 

1

Gửi tiết kiệm 30 – dưới 50 triệu kỳ hạn tối thiểu 1 tháng

01 cặp vé 01 trận gần nhất

2

Gửi tiết kiệm từ 50 – dưới 100 triệu kỳ hạn tối thiểu 1 tháng

02 cặp vé chia cho 02 trận gần nhất

3

Gửi tiết kiệm từ 100 – dưới 200 triệu kỳ hạn tối thiểu 1 tháng

03 cặp vé chia cho 03 trận gần nhất

4

Gửi tiết kiệm từ 200 trở lên

Tặng 01 cặp vé của mỗi trận cho đến khi hết giải đấu

II

Đối với các sản phẩm cho vay

 

5

Khách hàng vay cá nhân giải ngân từ 300 triệu trở lên

01 cặp vé 01 trận gần nhất

6

Khách hàng vay công chức viên chức lúc giải ngân sẽ được tặng

01 cặp vé 01 trận gần nhất

Điều kiện: khách hàng chỉ được nhận vé 01 lần/01 ngày. Thời gian gửi tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu 01 tháng không rút trước hạn.