Skip to main content

Quy định khác về chương trình Đại sứ LienVietPostBank

Quy định khác

  • Điểm thưởng chỉ được tích cho Khách hàng khi thỏa mãn các điều kiện của quy định tính điểm
  • Điểm thưởng của Khách hàng luôn được tích lũy cộng dồn cho tới khi khách hàng thực hiện quy đổi thành quà tặng hoặc cho tới khi chấm dứt chương trình theo thông báo từ LienVietPostBank.
  • Điểm thưởng không được chuyển đổi/sang nhượng cho người khác.
  • Khi kết thúc chương trình khuyến mại, LienVietPostBank cho phép Khách hàng được đổi quà tặng trong vòng 30 ngày, sau 30 ngày nêu trên số điểm của Khách hàng không có giá trị quy đổi.
  • Khách hàng đến nhận quà bắt buộc phải mang theo CMND/Hộ chiếu để đối chiếu.
  • Khách hàng phải thực hiện các khoản thuế liên quan (nếu có).
  • Chương trình “Đại sứ LienVietPostBank” được xây dựng theo hướng mở, có thể thêm bớt nhóm sản phẩm áp dụng tùy theo quyết định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
  • Cơ cấu điểm thưởng: Giá trị quy đổi điểm thành quà tặng và nhóm sản phẩm áp dụng có thể thay đổi theo từng thời kỳ tùy theo chính sách của LienVietPostBank.
  • Chương trình tích điểm áp dụng cho Khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ kể từ thời điểm diễn ra chương trình.