Skip to main content

Dịch vụ thu đổi ngoại tệ

Quý Khách có nhu cầu "Đổi ngoại tệ mặt lấy VND" Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ cung cấp cho Quý Khách ngoại tệ với tỷ giá quy đổi hợp lý trong khoảng thời gian nhanh nhất.

Đặc điểm của sản phẩm

  • Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng tỷ giá quy đổi công bố tại thời điểm thu đổi cho các loại ngoại tệ được thu đổi theo quy định của Ngân hàng.
  • Chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho Quý khách mức tỷ giá cạnh tranh và hợp lý, đảm bảo lợi ích nhiều nhất cho Quý Khách bằng việc luôn bám sát những diễn biến về tỷ giá của thị trường trong nước, quốc tế và giao dịch dựa trên nền tảng công nghệ tiến tiến nhất hiện nay tại Việt Nam.

Biểu phí

Quý Khách vui lòng tham khảo Biểu phí hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.