Skip to main content

Tài khoản thanh toán

Đối tượng

Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có đủ điều kiện gửi tiền theo quy định hiện hành của Pháp luật và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Đặc điểm

 • Loại tiền gửi: VND, USD và các ngoại tệ khác theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
 • Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 50.000 VND hoặc 10 USD.
 • Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn.
 • Lãi suất: Lãi suất không kỳ hạn theo biểu lãi suất của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Phương thức trả lãi: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thanh toán tiền lãi vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàng vào ngày cuối của tháng.

Tiện ích

 • Miễn phí mở tài khoản.
 • Lãi suất cạnh tranh, thủ tục đơn giản.
 • Dịch vụ gia tăng có mức phí cạnh tranh.
 • Phương thức giao dịch đơn giản, nhanh chóng, an toàn, chính xác.
 • Dịch vụ E-banking giúp Khách hàng quản lý và kiểm tra tài khoản.
 • Sử dung vượt số dư tài khoản với tiện ích thấu chi.
 • Chỉ cần mở 1 tài khoản cho nhiều chủ đồng sở hữu tài khoản với tài khoản tiền gửi đồng sở hữu.

Hồ sơ thủ tục

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.