Skip to main content

Tiết kiệm không kỳ hạn

khi gửi tiết kiệm theo Sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn” của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Khách hàng có thể linh hoạt rút và nộp thêm tiền gốc vào sổ tiết kiệm của mình vào bất cứ ngày nào, mang lại lãi suất tối ưu với khoản tiền tiết kiệm của mình.

Đối tượng

Là Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có đủ điều kiện gửi tiền tiết kiệm theo quy định hiện hành của Pháp luật và LienVietPostBank.

Đặc điểm

  • Là hình thức tiết kiệm không kì hạn
  • Loại tiền áp dụng: VND và USD, các loại tiền khác theo quy định.
  • Hình thức trả lãi: Trả lãi một lần vào ngày cuối tháng. Lãi nhập gốc hoặc khi tất toán sổ tiết kiệm.
  • Số dư tối thiểu: 100.000 VND hoặc 10 USD

Tiện ích

  • Khách hàng có thể nộp thêm tiền gốc, rút một phần gốc hoặc tất toán sổ tiết kiệm vào bất kỳ ngày làm việc nào của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
  • Lãi suất và phí cạnh tranh
  • Thủ tục đơn giản, thuận tiện

Danh mục Hồ sơ

  • CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.
  • Các Giấy tờ khác theo quy định của LienVietPostBank.
  • Mẫu "Giấy gửi tiền tiết kiệm".

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.