Skip to main content

Tiết kiệm Hoa Trạng nguyên

 "Tiết kiệm Hoa Trạng nguyên" là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với tính năng gửi góp như một món quà ý nghĩa mà Cha mẹ hoặc người thân dành cho con em mình. Với mục tiêu đem lại cho Khách hàng sự linh hoạt tối đa trong giao dịch, Tiết kiệm Hoa Trạng nguyên là một giải pháp tài chính mới vừa giúp Trẻ học phương pháp và tư duy tiết kiệm, vừa giúp Cha mẹ lên Kế hoạch tương lai cho Trẻ ngay từ ngày hôm nay.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng đứng tên sổ tiết kiệm (Chủ tài khoản): là Cha mẹ hoặc Trẻ em. Trẻ em dưới 18 tuổi sử dụng sản phẩm thông qua Người giám hộ hợp pháp.

Đặc điểm

 •  Loại tiền: VND, USD.
 • Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm: 500.000 VND hoặc 50$
 • Số tiền tối thiểu mỗi giao dịch tiếp theo
  • Giao dịch tại quầy: 100.000 VND hoặc 10$
  • Trích chuyển tự động: 500.000 VND hoặc 50$
 • Kỳ hạn đa dạng: 1, 2, 3, 5, 10 năm.
 • Kỳ gửi tiền: 1, 2, 3 tháng hoặc khi Khách hàng có nhu cầu nhưng phải thoả mãn lớn hơn hoặc bằng 30 ngày trước thời điểm đáo hạn của STK.
 • Thanh toán gốc và lãi: Cuối kỳ
 • Khách hàng được phép thay đổi số tiền và ngày thanh toán định kỳ. Tuy nhiên việc thay đổi ngày thanh toán định kỳ chỉ được thực hiện tại ngày mở STK. 
 • STK Hoa trạng nguyên không tự động tái tục. Tại ngày đáo hạn của STK Hoa trạng nguyên, hệ thống tự động tất toán và chuyển toàn bộ gốc và lãi vào tài khoản trung gian chờ tất toán.

Tiện ích vượt trội

 • Linh hoạt số tiền gửi, thời gian gửi tiền và kỳ hạn gửi tiền.
 • Không giới hạn số lần gửi góp.
 • Đa dạng cách thức gửi tiền: tiền mặt, chuyển khoản hoặc trích chuyển tự động từ Tài khoản thanh toán.
 • Lãi suất ưu đãi.
 • Được chuyển nhượng tài khoản Tiết kiệm Hoa Trạng nguyên, được sử dụng Sổ tiết kiệm làm Tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật khi có nhu cầu.
 • Được sử dụng các dịch vụ gia tăng tiện ích khác của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Danh mục Hồ sơ

Liên hệ