Skip to main content

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu được Ngân hàng Liên Việt đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả lại tiền ứng trước Quý Doanh nghiệp đã nhận được từ Bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết? "Dịch vụ phát hành Bảo lãnh" hoàn trả tiền ứng trước của Ngân hàng Liên Việt sẽ đáp ứng nhu cầu đó của Quý Doanh nghiệp.

Tiện ích

  • Thủ tục phát hành Bảo lãnh đơn giản.
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh gọn.
  • Mức ký quỹ hợp lý, phù hợp với năng lực và nhu cầu về vốn của Quý Doanh nghiệp.
  • Tài sản đảm bảo linh hoạt.
  • Tư vấn các dịch vụ Ngân hàng đi kèm để tối ưu hóa giao dịch của Quý Doanh nghiệp.

Hồ sơ

-  Hồ sơ pháp lý (cho lần giao dịch đầu tiên).
-  Hồ sơ tài chính (với mức ký quỹ dưới 100%).
-  Hồ sơ bảo lãnh:
Đơn đề nghị phát hành bảo lãnh (theo mẫu của LienVietBank).
Hợp đồng kinh tế.
Chứng từ chứng minh khoản tiền ứng trước (nếu có).
Mẫu thư bảo lãnh của đối tác (nếu có);
Các chứng từ liên quan khác (nếu có).
-  Hồ sơ tài sản đảm bảo
-  Hồ sơ chứng minh lịch sử và năng lực hoạt động

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.