Skip to main content

Xác nhận Thư tín dụng

Quý khách muốn loại bỏ các rủi ro khi sử dụng phương thức thanh toán L/C? LienVietPostBank cam kết sẽ thanh toán (hoặc chấp nhận thanh toán và thanh toán khi đến hạn) cho bộ chứng từ được xuất trình phù hợp với các điều khoản, điều kiện của L/C do ngân hàng nước ngoài phát hành cho Quý khách thông qua dịch vụ "Xác nhận thư tín dụng".

Tiện ích

  • Khoản thanh toán được đảm bảo.
  • Thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý.
  • Tư vấn miễn phí cho Quý khách về các điều khoản thanh toán trước khi ký kết Hợp đồng xuất nhập khẩu có sử dụng L/C xác nhận qua LienVietPostBank.

Biểu phí

Hồ sơ/Thủ tục

Để sử dụng sản phẩm, Quý khách cần yêu cầu đối tác nhập khẩu phát hành L/C có các điều khoản sau:
- Cho phép xác nhận (with confirmation/ may add confirmation).
- Chỉ định LienVietPostBank là Ngân hàng xác nhận và Ngân hàng thanh toán.
- Cho phép đòi tiền bằng điện hoặc đòi tiền Ngân hàng hoàn trả theo cam kết hoàn trả hoặc cho phép ghi nợ tài khoản của Ngân hàng phát hành tại LienVietPostBank.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.